KodProdukt
M887 Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base

Použití
Pro selektivní izolaci a diferenciaci druhů rodu Campylobacter. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 10272-1; -2, -3.
Příprava
Navažte 22,75 g přípravku do 500 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. Ochlaďte na 50 °C a dle normy asepticky přidejte rozpuštěný obsah 1 lahvičky CCDA Selective Supplement (FD 135). Alternativně lze použít Campylobacter Supplement V (FD 067) nebo pro zvýšení selektivity i CAT Selective Supplement (FD 145).

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
masový pepton 10  g
hovězí extrakt 10  g
enzymatický hydrolyzát kaseinu 3  g
chlorid sodný 5  g
deoxycholan sodný 1  g
síran železnatý 0.25  g
pyrohroznan sodný 0.25  g
aktivní uhlí pro bakteriologii 4  g
agar 12  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,4 ± 0,2

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
500G 5KG
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle zákona 350/2011 Sb, v platném znění a dle nařízení ES č. 1272/2008.
Navážka gramů na litr
45.50

Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.