KodProdukt
M614 Buffered Peptone Water

Použití
Neselektivní médium pro zvýšení záchytnosti zejména poškozených bakteriálních buněk ze vzorků potravin a vody, pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 6887-1; 11290-2, změna A1 a ČSN ISO 215
Příprava
Navažte 20,0 g přípravku do 1000 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Rozplňte po 50 ml do lahviček. Sterilizujte v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
proteosový pepton 10  g
chlorid sodný 5  g
hydrogenfosforečnan (di)sodný 3.5  g
dihydrogenfosforečnan draselný 1.5  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,2 ± 0,2

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
500G 100G 2.5KG 5KG
Navážka gramů na litr
20.00

Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.