KodProdukt
M348 Brucella Broth Base

Použití
Pro pomnožení, izolaci a kultivaci Brucella spp. a Campylobacter spp. z klinických i ostatních vzorků. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 10272-1, -2.
Příprava
Navažte 14,05 g přípravku do 500 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. Ochlaďte na 45-50 °C a asepticky přidejte 5 % sterilního inaktivovaného koňského séra RM 1239 Horse Serum (inaktivujte zahřátím na 56 °C po dobu 30 minut). Pro selektivní izolaci Brucella spp. přidejte rozpuštěný obsah 1 lahvičky Brucella Selective Supplement, Modified (FD 161), pro Campylobacter spp. přidejte rozpuštěný obsah 1 lahvičky Campylobacter Growth Supplement (FD 009). Důkladně promíchejte a rozplňte do sterilních zkumavek.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
masový pepton 10  g
enzymatický hydrolyzát kaseinu 10  g
kvasničný extrakt 2  g
dextrosa 1  g
chlorid sodný 5  g
hydrogensiřičitan sodný 0.1  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,0 ± 0,2

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
500G 100G
Navážka gramů na litr
28.10

Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.