KodProdukt
M144 Columbia Blood Agar Base

Použití
Jako účinný základ pro přípravu krevního agaru, čokoládového agaru a dalších selektivních resp. identifikačních médií. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 10272-1,-2 a Českého lékopisu (půda Q).
Příprava
Navažte 44,0 g přípravku do 1000 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut. Před přidáním dalších zejména termolabilních složek vychlaďte na teplotu 45-50°C. Krevní agar: Přidejte 5 % sterilní defibrinované beraní krve ke sterilnímu základu. Čokoládový agar: Přidejte 10 % sterilní defibrinované beraní krve ke sterilnímu základu. Zahřívejte 10 minut při 80°C za neustálého protřepávání. Selektivní krevní agary: Přidejte rozpuštěný obsah 1 lahvičky suplementu do 500 ml média: pro Brucella spp. Brucella Selective Suppl., Modified (FD 161), pro Campylobacter spp. Campylobacter Suppl.-I (FD 006), nebo Campylobacter Suppl.-II, Modified (FD 165), nebo Campylobacter Suppl.-III (FD 008), nebo Campylobacter Growth Suppl. (FD 009), nebo Campylobacter Selective Suppl. (FD 090), nebo Campylobacter Suppl.-IV (FD 106),

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
pepton, speciál 23  g
škrob 1  g
chlorid sodný 5  g
agar 15  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,3 ± 0,2

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
500G 100G 3KG 5KG
Navážka gramů na litr
44.00

Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.