KodProdukt
M939 Preston Agar Base

Použití
Pro selektivní izolaci a kultivaci termotolerantních druhů rodu Campylobacter. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 10272.
Příprava
Navažte 18,5 g přípravku do 470 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut. Ochlaďte na 45-50 °C a asepticky přidejte 25 ml sterilní lyzované koňské krve a rozpuštěný obsah 1 lahvičky Campylobacter Selective Supplement IV (Preston), Modified (FD 158). Před naléváním na Petriho misky důkladně promíchejte.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
masový pepton 10  g
hovězí extrakt 10  g
chlorid sodný 5  g
agar 12  g

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
500G
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.