KodProdukt
M173 Mueller Hinton Agar

Použití
Pro kultivaci druhů rodu Neisseria a pro stanovení citlivosti mikroorganismů k antimikrobiálním látkám difusní diskovou metodou. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 10272-1.
Příprava
Navažte 38,0 g přípravku do 1000 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut. Před naléváním na Petriho misky důkladně promíchejte.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
hovězí masová infuse 300  g
kyselý hydrolyzát kaseinu 17.5  g
škrob 1.5  g
agar 17  g

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
500G 100G 1KG 2.5KG 3KG 5KG
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.