Chick Embyro Fibroblast Medium

Kodnazev
AT168 Chick Embryo Fibroblast Medium w/ L-Glutamine w/o Sodium bicarbonate
AL168A Chick Embryo Fibroblast Medium w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate

Žádné další podsložky

Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.