Mikrobiologické zkoušení vody dle platných norem

I N F O R M A C E

KONTROLA VOD - MIKROBIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ VODY DLE PLATNÝCH NOREM

Rozbor požadavků na živné půdy dle výše uvedených norem ukázal, že komerčně dostupné půdy od různých výrobců jsou často jiného složení a konečného pH. Ve spolupráci s firmou HiMedia Laboratories Ltd. byly proto modifikovány formulace některých běžně dodávaných živných půd nebo zavedeny zcela nové produkty označené na konci katalogového čísla písmenem "I" (ISO GRADE).

Živné půdy HiMedia uvedené véto Informaci odpovídají svým složením a výsledným pH požadavkům příslušné normy, pokud není uvedeno jinak. V některých případech, označených [*], jsou uvedeny rozdíly mezi složením půdy dle normy a půdou HiMedia.

Přípravky a látky HiMedia označené v textu jsou klasifikovány dle zákona 350/2011 Sb. v platném znění, jako nebezpečné. Přípravky a látky jsou řádně označeny a je k nim dodáván Bezpečnostní list. Živné půdy předepsané některými normami (zejména staršími normami ČSN) a neuvedené v této Informaci firma HiMedia Laboratories Ltd. v požadovaném složení nedodává.

Věříme, že tato Informace Vám pomůže při výběru živných půd pro normativní mikrobiologické zkoušení vody a stane se Vašim žádaným pomocníkem. Jsme si vědomi toho, že i přes naši snahu mohou být v předkládané Informaci některé nepřesnosti nebo neúplnosti. Oceníme proto Vaše případné připomínky a podněty k odstranění.

ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s.o.

a) M-FC agar
M1122M-FC Agar Base
+
FD058Rosolic Acid (0.1 gm per vial)    
b) Stanovení Escherichia coli
M561ANutrient Agar pH 7.0
+
FD092MUG Supplement (50 mg per vial)
nebo
M1461MUG Nutrient Agar
* Rozdíl ve složení - [Norma: NaCL 0 g/l; HiMedia: NaCl 5,0 g/l]
a) Masopeptonový agar (MPA) č. 2
M1269Nutrient Agar No.2
a) Masopeptonový agar (MPA) č. 2
M1269Nutrient Agar No.2
Část 1: Metoda pomnožení v tekutém médiu.
a) Základní kultivační médium
M549IDifferential Reinforced Clostridial Broth Base
Část 2: Metoda membránových filtrů
a) Železnato-siřičitanový agar – základní kultivační médium (živný agar)
M012Nutrient Agar w/ 1% Peptone
* Rozdíl ve složení - * [Norma: masový extrakt 3,0 g/L; HiMedia: Beef Extract 5,0 g/L]
b) Tryptózo-siřičitanový agar (alternativní kultivační médium)
M837IPerfringens Agar Base    
a) Tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím a kvasničným extraktem (BCYE)
M809ALegionella Agar Base
+
FD142BCYE Growth Supplement (Legionella Growth Supplement (BCYE))
b) Tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím a kvasničným extraktem bez L-cysteinu
M809ALegionella Agar Base
+
FD206Legi Growth Supplement w/o L-Cysteine (Legionella Growth Supplement w/o L-)
c) Selektivní médium: tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím, kvasničným extraktem a selektivním suplementem (GVPA médium)
M809ALegionella Agar Base
+
FD142BCYE Growth Supplement (Legionella Growth Supplement (BCYE))
+
FD160GVPA Selective Supplement,Modified (Legionella GVPA Selective Supplement,Mod)
Poznámka: selektivní supplement HiMedia FD 160 neobsahuje cykloheximid, který je nahražen amfotericinem B. Proto selektivní kultivační médium nese označení GVPA médium místo GVPC médium.
Část 2: Metoda přímé membránové filtrace pro vody s malým počtem baterií.
a) Tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím a kvasničným extraktem (BCYE)
M809ALegionella Agar Base
+
FD142BCYE Growth Supplement (Legionella Growth Supplement (BCYE))
b) Tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím a kvasničným extraktem bez L-cysteinu
M809ALegionella Agar Base
+
FD206Legi Growth Supplement w/o L-Cysteine (Legionella Growth Supplement w/o L-)
c) Selektivní médium: tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím, kvasničným extraktem a selektivním suplementem (GVPA médium)
M 809ALegionella Agar Base
+
FD 142BCYE Growth Supplement (Legionella Growth Supplement (BCYE))
+
FD 160GVPA Selective Supplement,Modified (Legionella GVPA Selective Supplement,Mod)
Poznámka: selektivní supplement HiMedia FD 160 neobsahuje cykloheximid, který je nahražen amfotericinem B. Proto selektivní kultivační médium nese označení GVPA médium místo GVPC médium.
a) Pomnožovací médium: Prestonovo médium
M 899Campylobacter Enrichment Broth Base (Preston Enrichment Broth Base)
s přídavkem sterilní defibrinované koňské krve podrobené lýze dle předpisu
+
FD 158Preston Selective Supplement (Campylobacter Selective Supplement-IV(Pr)    
+
FD 009Minerals Growth Supplement (Campylobacter Growth Supplement)    
b) Pomnožovací médium: Boltonovo médium
M 1592Bolton Broth Base    
+
FD 231Bolton Selective Supplement    
s přídavkem sterilní defibrinované koňské krve podrobené lýze dle předpisu
c) Pevné selektivní médium: modifikovaný deoxycholátový agar s aktivním uhlím a cefoperazonem (mCCDA)
M 887Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base
+
FD 135CCDA Supplement    
d) Průkaz oxidázy
DD 018Oxidase Discs (50 discs / vl)
nebo
GRM 445NNN’N’-Tetramethyl-p- phenylenediamine dihydrochloride    
(Chemikálie k přípravě roztoku)
Neselektivní pomnožovací médium
a) Tlumivá peptonová voda (BPW)
M1494IBuffered Peptone Water
Selektivní pomnožovací média
b) Médium dle Muellera a Kauffmanna s terathionanem a novobiocinem (MKTTn)
M1496IMueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth Base
+
FD203MKTT Supplement (MKTT Novobiocin Supplement)    
c) Modifikované médium podle Rappaporta-Vassiliadise (RVS)
M1448Rappaport Vassiliadis Soyabean Meal Broth (RVSM)
d) Médium se seleničitanem sodným a cystinem
M025Fluid Selenite Cystine Medium (Selenite Cystine Broth) (Twin Pack)    
Selektivní izolační půdy
e) Agar s xylózou, lysinem a deoxycholanem (XLD)
M031IXLD Agar Modified
f) Agar s brilantovou zelení (BGA)
M971Brilliant Green Agar Base w/ Phosphates
g) Vizmut-sulfitový agar dle Wilson-Blaira
M332Wilson Blair Agar w/ BG
Konfirmační média
h) Živný agar
M561ANutrient Agar pH 7.0
ch) TSI Agar
M021ITriple Sugar Iron Agar
i) Agar s močovinou dle Christensena
M112IUrea Agar Base Christensen
+
FD048U40 Supplement (5 ml per vial) (Urea 40% (5 ml per vial))
j) Médium k testování dekarboxylace lysinu
M376Lysine Decarboxylase Broth
Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média
a) Agar s kvasničným extraktem
M1272Tryptone Yeast Extract Agar
Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Bair-Parkera
a) agarová půda podle Baird-Parkera
M043Baird Parker Agar Base
nebo se sulfametazinem
M1140Baird Parker Agar Base w/ Sulpha
+
FD 046Egg Yolk Tel Emulsion (100 ml per vial) (Egg Yolk Tellurite Emulsion (100 ml per)
b) bujón z mozkosrdcové infuze
M210IBHI Broth (Brain Heart Infusion Broth)
Část 1: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN).
Kultivační médium: MUD/SF médium
M1343MUD SF Broth Base
+
FD148NAT Selective Supplement (Enterococcus Selective Supplement)    
+
FD057TTC Solution 1% (10 ml per vial)
Část 2: Metoda membránových filtrů
a) Slanetz – Bartley médium
M612ISlanetz and Bartley Medium    
b) Žluč-eskulin-azidový agar
M493IBile Esculin Azide Agar    
A. Zřeďovací roztoky:
a) Peptonová voda
RM 014Casein Enzyme Hydrolysate (Tryptone) Type - I (Casitose Type-I)
b) Peptonová voda s chloridem sodným
M1500ITryptone Salt Broth
Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
1) Chromogenic Coliform Agar (CCA)
M 1991 IHiCrome™ Chromogenic Coliform Agar(CCA)
2) Činidlo pro oxidázový test
GRM 445NNN’N’-Tetramethyl-p- phenylenediamine dihydrochloride    
3) Trypton-sojový agar (TSA)
M290Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)
metodou mebránové filtrace dle Vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., Přílohy č.6 (dle Council Directive 98/93/EC ze dne 3.11.1998)
M1354M-CP Agar Base
+
FD153M-CP Selective Supplement - I
+
FD154AM-CP Selective Supplement, Modified
Část 1: Metoda membránových filtrů pro kvantifikaci.
a) Peptonový roztok s chloridem sodným
M17480.1% Peptone Salt Solution
b) Membránový laktózoglukoronidový agar (MLGA) s BCIG
M1569HiCrome™ M-Lauryl Sulphate Agar
c) MacConkeyho agar
M008AMacConkey Agar w/o CV w/ 0.5% Bile Salts
Část 2: Miniaturizovaná metoda (nejpravděpodobnějšího počtu) inokulací do tekutého média.
a) Peptonový roztok s chloridem sodným
M1500ITryptone Salt Broth
b) Membránový laktózoglukuronidový agar (MLGA) s BCIG
M1342MUG EC Broth Modified
c) Kovacsovo činidlo
R008Kovacs’ Indole Reagent    
Část 3: Makrometoda (nejpravděpodobnějšího počtu) v tekutém médiu.
a) Fluorocult - laurylsulfátová půda s MUG
M1046IMUG Lauryl Sulphate Broth Modified
b) Kovacsovo činidlo
R008Kovacs’ Indole Reagent    
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.