Živná média pro půdní a fytopatogenní mikroorganismy

Kodnazev
PHM001 Phyto Boric Acid Peptone Agar Base
Selective medium for the detection of Pseudomonas syringae on seeds of beans and also for the detection of Ps. porri, Ps. pisi and Ps. tomato on seeds of resp. leek, pea and tomato
PHM005 Phyto Cmm Agar Base
Semi-selective medium for the detection of Clavibacter michiganensis subsp michiganensis on seeds of tomato
PHM006 Phyto Lactose Trehalose Agar Base
Semi-selective medium for the detection of Xanthomonas hortorum pv.carotae in carrot
PHM002 Phyto Buffered Starch Agar Base
Selective medium for the detection of Xanthomonas campestris pv. campestris and Xanthomonas campestris pv.armoraciae in brassica
PHM004 Phyto Casein Hydrolysate Yeast Extract Agar Base
Semi-selective medium for the detection of Clavibacter michiganensis subsp michiganensis on seeds of tomato
PHM003 Phyto Casein Hydrolysate Sucrose Agar
General purpose medium used for cultivation of bacteria
PHM007 Phyto Peptone Bromide Agar Base
Semi-selective medium for the detection of Xanthomonas hortorum pv.carotae in carrot
PHM008 Phyto Proteose Agar Medium Base
Non selective medium used to subculture suspected isolates, on addition of antibiotics it is suitable for the detection of several Pseudomonas species
PHM009 Phyto Pspi Agar Base
Semi-selective medium for the detection of Pseudomonas syringae pv. pisi on seeds of pea
PHM010 Phyto Pspo Agar Base
Selective medium for the detection of Pseudomonas syringae pv. porri on seeds of leek
PHM011 Phyto Pst Agar Base
Semi-selective medium for the detection of Pseudomonas syringae pv. tomato on seeds of tomato
PHM012 Phyto Semiselective Agar Base
Semi-selective medium for the detection of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria on seeds of pepper and tomato
PHM013 Phyto Starch Peptone Agar Base With CV
Semi-selective medium for the detection of Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli in seeds of beans on the basis of starch hydrolysis
PHM014 Phyto Starch Tyrosine Peptone Agar
Semi-selective medium for the detection of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli in seeds of beans on the basis of pigment production
PHM015 Phyto Sterility Test Medium
Sterility testing medium for bacteria
PHM016 Phyto Sucrose Peptone Agar Base
Selective medium for the detection of Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola and Pseudomonas syringae on seeds of beans
PHM017 Phyto Tbb Agar Base
Semi-selective medium for the detection of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria and Xanthomonas vesicatoria on seeds of pepper and tomato
PHM018 Phyto Tyrosine Peptone Agar Base (MT Medium)
Semi-selective medium for the detection of Pseudomonas savastanoi pv.phaseolicola, Pseudomonas syringae and Xanthomonas axonopodis in seeds of beans
PHM019 Phyto Xano Camp Agar Base
Selective medium for the isolation of Xanthomonas campestris pv. campestris and Xanthomonas campestris pv.armoraciae from crucifer seeds
PHM020 Phyto XcCar Agar Base
Semi-selective medium for the detection of Xanthomonas campestris pv.carota in carrot
PHM021 Phyto Xcv Agar Base
Semi-selective medium for the detection of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria and Xanthomonas vesicatoria on seeds of pepper and tomato
PHM022 Phyto Yeast Extract Glucose Agar
Non selective medium used to subculture suspected Xanthomonads and Clavibacters
PHM023 Mathur’s Medium Modified New
Non selective medium used in plant pathology for sporulation of Colletotrichum species.
PHS001 CNC Supplement
Selective supplement for the detection of Pseudomonas syringae on seeds of beans and also for the detection of Pseudomonas porri, Pseudomonas pisi and Pseudomonas tomato on seeds of resp. leek, pea and tomato
PHS002 NMPT Supplement
Selective supplement for the detection of Xanthomonas campestris pv. campestris and Xanthomonas campestris pv. armoraciae in brassica
PHS003 CNP Supplement
Selective supplement for the detection of Clavibacter michiganensis subsp michiganensis on seeds of tomato
PHS004 CNNP Supplement
Selective supplement for the detection of Clavibacter michiganensis subsp michiganensis on seeds of tomato
PHS005 CNTB Supplement
Selective supplement for the detection of Xanthomonas hortorum pv. carotae in carrot
PHS006 CNF Supplement
Selective supplement for the detection of Xanthomonas hortorum pv. carotae in carrot
PHS007 CN Supplement
Selective supplement used for the detection of several Pseudomonas species
PHS008 CN Supplement - I
Selective supplement for the detection of Pseudomonas syringae pv. pisi on seeds of pea
PHS009 CNVB Supplement
Selective supplement for the detection of Pseudomonas syringae pv. porri on seeds of leek
PHS010 CCTP Supplement
Selective supplement for the detection of Pseudomonas syringae pv. tomato on seeds of tomato
PHS011 CCFTNB Supplement
Selective supplement for the detection of Pseudomonas syringae pv. tomato on seeds of tomato
PHS012 CNFT Supplement
Selective supplement for the detection of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli in seeds of beans on the basis of starch hydrolysis
PHS013 CCFTNB Supplement - I
Selective supplement for the detection of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria and Xanthomonas vesicatoria on seeds of pepper and tomato
PHS014 CNV Supplement
Selective supplement for the detection of Pseudomonas savastanoi pv.phaseolicola, Pseudomonas syringae and Xanthomonas axonopodis in seeds of beans
PHS015 NNB Supplement
Selective supplement for the isolation of Xanthomonas campestris pv. campestris and Xanthomonas campestris pv.armoraciae from crucifer seeds
PHS016 CNBGM Supplement
Selective supplement for the detection of Xanthomonas campestris pv.carota in carrot
PHS017 CCFT Supplement
Selective supplement for the detection of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria and Xanthomonas vesicatoria on seeds of pepper and tomato
M228 Anaerobic Agar
Pro kultivaci anaerobních bakterií, zejména druhů rodu Clostridium.
M713 Ashby’s Glucose Agar
for cultivation of Azotobacter species from soil that can use glucose and atmospheric nitrogen as source of carbon and nitrogen respectively.
M706 Ashby’s Mannitol Agar
Pro izolaci a kultivaci druhů rodu Azotobacter ze vzorků půdy.
M371 Azotobacter Agar (Glucose)
for isolation and cultivation of glucose positive Azotobacter species from soil.
M372 Azotobacter Agar (Mannitol)
for isolation, cultivation and identification of mannitol positive Azotobacter species from soil.
M518 Azospirillum Medium w/ 0.17% Agar (Twin Pack)
for cultivation of Azospirillum species.
M708 Beijerinckia Medium
for isolation of Beijerinckia.
M707 Burk’s Medium
for isolation and cultivation of nitrogen fixing bacteria such as Azotobacter species.
M210 BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth)
Pro pomnožení a kultivaci patogenních koků a ostatních nutričně náročných mikroorganismů z krevních vzorků a klinického materiálu.
M757 Glucose Yeast Peptone Agar
Pro izolaci a kultivaci kvasinek z půdních vzorků .
M723 Inorganic Salt Medium (Modified Raggios Medium)
for studying soil microorganisms such as Rhizobium species.
M718 Jensen Seedling Agar
for germinating seeds of leguminous plants while studying the nodulating ability of Rhizobium isolates.
M710 Jensen’s Medium (Agar)
for detection and cultivation of nitrogen fixing bacteria.
M712 Norris Glucose Nitrogen Free Medium
for cultivation of chemoheterotrophic bacteria that can fix atmospheric nitrogen.
M520 Pikovskaya’s Agar
for detection of phosphate solubilizing soil microorganisms.
M408 Rhizobium Medium
for cultivation and isolation of Rhizobium species.
M726 Thiosulphate Agar
for cultivation of sulphur metabolizing bacteria present in soil specimens.
M720 Yeast Lactose Agar
for cultivation of soil microorganisms such as Rhizobium species.
M715 Yeast Mannitol Agar w/ 1.5% Agar
Pro izolaci,kultivaci a stanovení počtu půdních mikroorganismů, zejména druhů rodu Rhizobium.
M721 Yeast Mannitol Agar w/ Congo Red
for cultivation of soil microorganisms like Rhizobium species.
M716 Yeast Mannitol Broth
for cultivation of Rhizobium species.
M834 Blood Agar Base No. 2
Základ pro přípravu krevního agaru. Po přídavku krve lze použít pro kultivaci nutričně náročných patogenních mikroorganismů bez ovlivnění jejich hemolytických reakcí.
M144 Columbia Blood Agar Base
Jako účinný základ pro přípravu krevního agaru, čokoládového agaru a dalších selektivních resp. identifikačních médií. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 10272-1,-2 a Českého lékopisu (půda Q).
M144A Columbia Blood Agar Base w/ 1% Agar
Jako účinný základ pro přípravu krevního agaru, čokoládového agaru a dalších selektivních resp. identifikačních médií.
M758 Glucose Peptone Agar
highly nutritious medium that can support growth of fastidious microorganism.
M1269 Nutrient Agar No.2
Obecně použitelné kultivační médium. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN 757841; 757842.
M244 Nutrient Broth w/ 1% Peptone
Obecně použitelné tekuté kultivační médium.
M445 Spirit Blue Agar
Pro detekci a stanovení počtů lipolytických mikroorganismů.
M290 Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu mikrobiálních limitů u nesterilních materiálů.
M011 Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu sterility. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 21871 a Českého lékopisu (půda A).
M341 Actinomyces Agar
Pro kultivaci a uchovávání anaerobních aktinomycet.
M233 Actinomyces Broth
for cultivation and maintenance of anaerobic Actinomyces species.
M490 Actinomycete Isolation Agar
for isolation and propagation of Actinomycetes from soil and water.
M694 Bennet’s Agar
Pro kultivaci a podporu sporulace u druhů rodů Nocardia a Streptomyces.
M325 Emerson Agar
for isolation and cultivation of Actinomycetaceae, Streptomycetaceae and moulds.
M360 Glycerol Asparagine Agar Base (ISP Medium No. 5)
Pro kultivaci druhů rodu Streptomyces.
M717 Hofer’s Alkaline Medium
for selective isolation of Agrobacterium species while inhibiting Rhizobium species from soil samples.
M359 ISP Medium No. 4 (Inorganic Salt Starch Agar)
for cultivation and characterization of Streptomyces species as per International Streptomyces Project.
M695 Kenknight & Munaier’s Medium
for isolating Actinomyces species from soil samples.
M1189 Loeffler Serum Medium Base
for the cultivation of Corynebacterium diphtheriae.
M596 MP-5 Medium
for detection of pectinolytic microorganisms especially those producing polygalacturonase.
M597 MP-7 Medium
for detecting pectinolytic microorganisms, especially those producing pectate lyase.
M857 Nitrofurantoin Broth Base
for enrichment and isolation of Pseudomonas species.
M085 Pseudomonas Agar Base
S přídavkem selektivního suplementu pro selektivní izolaci druhů rodu Pseudomonas. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 13720 a ČSN EN 12780.
FD036 CFC Supplement
recommended for the selective isolation of Pseudomonas species.
M406 Pseudomonas Isolation Agar Base
Pro selektivní izolaci a identifikaci Pseudomonas aeruginosa z klinických i dalších vzorků.
M1381 Pseudomonas Solanacearum Medium
for cultivation of Pseudomonas solanacearum.
M1289 SM Selective Agar Base
for the isolation and cultivation of Pseudomonas solanacearum.
FD162 SM Selective Supplement, Modified
FD057 TTC Solution 1% (10 ml per vial)
recommended for the detection of microbial growth by means of TTC reduction.
M1352 Streptomyces Agar
recommended for cultivation and maintenance of Streptomyces.
M1330 Streptomyces Medium
for the cultivation and maintenance of Streptomyces kanamyceticus.
M1260 Tellurite Blood Agar Base
Pro selektivní izolaci a kultivaci druhů rodu Corynebacterium.
FD052 PTe 1% Selective Supplement (1 ml per vial) (Potassium Tellurite 1% (1 ml per vial))
for selective isolation of Staphylococci and Corynebacteria.
FD025 Vitamino Growth Supplement (Twin Pack)
recommended for the cultivation of a wide variety of microorganisms.
FD022 FO Growth Supplement (Hemoglobin Powder)
recommended for the isolation of Neisseria.
M1182 Yeast Extract Calcium Carbonate Glucose Agar
for the isolation and cultivation of Erwinia species
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.