KodProdukt
M913 Dextrose Tryptone Agar Modified

Použití
for isolation and cultivation of aciduric and thermophilic, aerobic flat-sour sporeformers from canned foods, sugar etc.
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
500G
Navážka gramů na litr
32.29

Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.