Stanovení počtu kultivovatelných mikroorganismů

Kodnazev
M1097 High Plate Count Agar
for obtaining higher colony counts by spread plate or pour plate or membrane filter technique.
M1123 M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Agar Base
for enumeration of heterotrophic microorganisms from water samples using membrane filter technique.
M1464 M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Broth Base
for enumeration of heterotrophic microorganisms from water samples using membrane filter technique.
M1126 M-Nutrient Broth
for enumeration of bacteria using membrane filter technique.
M1323 M-Filter Rinse Broth
used as a rinsing fluid in the membrane filtration procedure.
M1117 M-Yeast and Mould Broth
for counting yeasts and moulds in samples by membrane filter technique.
M561 Nutrient Agar pH 6.8
Obecně použitelné médium pro kultivaci a stanovení počtů mikroorganismů ve vzorcích vod, odpadních vod, potravin, ale i klinických materiálů.
M1269 Nutrient Agar No.2
Obecně použitelné kultivační médium. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN 757841; 757842.
M091 Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
Pro stanovení počtu mikroorganismů v potravinách a vodě.
M962 R-2A Agar
Pro stanovení celkového počtu mikroorganismů ve vodě, při prodloužené době kultivace. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu (půda S).
M1052 R-3A Agar
for subculturing microorganisms recovered on less nutritive R-2A Agar from potable water samples.
M791 Tryptone Glucose HM Peptone B Agar (TGB Agar) (Tryptone Glucose Beef Extract Agar (TGB Agar)
for enumeration of bacteria in water, air, milk and other dairy products.
M014 Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)
Pro stanovení počtu bakterií ve vodě, vzduchu, mléce a mléčných výrobcích.
M1272 Tryptone Yeast Extract Agar
Pro stanovení počtu kultivovatelných mikroorganismů ve vodě.
M1199 Yeast Dextrose Agar
Pro kultivaci různých heterotrofních mikroorganismů.
M456 Yeast Extract Agar
Vysoce nutriční médium pro stanovení počtu mikroorganismů ve vodě.
M1366 Water Agar
for the cultivation and observation of sporulation of some fungi.
M608 Thioglycollate Agar
Pro kultivaci anaerobních mikroorganismů .
M430 Thioglycollate Medium w/ K Agar
Pro kultivaci širokého spektra anaerobních, mikroaerofilních i aerobních mikroorganismů a pro testy sterility.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.