Indikátorové mikroorganismy ekologického znečištění vod

Kodnazev
M724 Asparagine Nitrate Medium
for the isolation and cultivation of denitrifying bacteria from soil samples.
M072 Nitrate Agar
K detekci bakterií schopných redukovat dusičnany na dusitany .
M343 Algae Culture Agar
Pro izolaci řas z půdy, vody a odpadních vod. Rovněž pro přípravu zásobních kultur řas, používaných jako testační organismy pro zkoušení algicidních látek.
M342 Algae Culture Broth
for cultivation of algae from soil, water and sewage. Also for preparing the inoculum for the bioassay of algicidal chemicals.
M077 Entamoeba Medium
for cultivation of Entamoeba histolytica.
M768 Chlorella Agar
for the isolation and maintenance of Chlorella species.
M886 Chlorella Broth
for the cultivation of Chlorella species.
M769 Chlorella Broth Base w/o Dextrose and Citrate
for cultivation of Chlorella species.
M459 Robinson Medium for Entamoeba (Twin pack)
Robinson Medium for Entamoeba (Twin pack) Escherichia coli culture grown in this medium is used as a substrate for growth of amoeba.
M105 Meat B Lactose Agar (Beef Lactose Agar)
M735 Egg Meat Medium
for determination of proteolytic activity and carrying stock cultures of anaerobic microorganims.
M588 Standard Methods M- Protein Agar (Standard Methods Caseinate Agar)
Pro detekci proteolytických mikroorganismů.
M1309 Calcium M- Protein Agar (Calcium Caseinate Agar)
Pro detekci a stanovení počtu proteolytických mikroorganismů izolovaných z potravin a dalších vzorků.
M725 Asparagine Gelatin Lactate Medium Base
for isolation of sulphur bacteria.
M615 Iron Oxidizing Medium (Twin pack)
for the isolation, cultivation and enrichment of Thiobacillus ferrooxidans.
M309 Sulphate API Agar w/o Sodium Lactate
Pro detekci a předběžné stanovení počtu síru redukujících bakterií.
M310 Sulphate API Broth w/o Sodium Lactate
for detection of sulphate reducing bacteria.
M523 Sulphate API Broth w/o NaCl
for detection, differentiation and estimation of sulphate reducing bacteria.
M800 Sulphate Reducing Medium (Twin Pack)
for cultivation and enumeration of sulphate reducing bacterium-Thiobacillus thioparus.
M803 Sulphate Reducing Medium (Triple Pack)
for enumeration of Sulphate Reducing bacteria in water samples.
M559 Sulphur Medium (Twin Pack)
for cultivation of Thiobacillus thiooxidans.
M788 Thiobacillus Agar
Pro izolaci a kultivaci druhů rodu Thiobacillus.
M789 Thiobacillus Broth
for cultivation of Thiobacillus species.
M381 Casitone Glycerol Yeast Autolysate Broth Base (CGY)
Jako uchovávací médium pro železité bakterie, specielně náležející ke skupině Sphaerotilus-Leptothrix.
M728 Citrate Agar
for cultivation of iron bacteria from soil samples.
M622 Isolation Medium for Iron Bacteria
Pro izolaci a kultivaci železitých bakterií zejména ze skupiny Sphaerotilus - Leptothrix.
M777 Maintenance (SCY) Medium
Pro kultivaci a uchovávání železitých bakterií
M771 Mn Agar Base
for detection of Leptothrix by its ability to oxidize manganous ions.
M670 Peptone Yeast Dextrose Agar (Cantino)
for cultivation of aquatic fungi like Blastocladiella species.
M671 Peptone Yeast Dextrose Broth (Cantino)
for cultivation of aquatic fungi like Blastocladiella species.
M341 Actinomyces Agar
Pro kultivaci a uchovávání anaerobních aktinomycet.
M233 Actinomyces Broth
for cultivation and maintenance of anaerobic Actinomyces species.
M490 Actinomycete Isolation Agar
for isolation and propagation of Actinomycetes from soil and water.
M363 Carbon Utilisation Agar
for characterization of Streptomyces on the basis of carbon utilisation source.
M325 Emerson Agar
for isolation and cultivation of Actinomycetaceae, Streptomycetaceae and moulds.
M773 Emerson YSS Agar
for the isolation of Actinomycetes and other fungi.
M360 Glycerol Asparagine Agar Base (ISP Medium No. 5)
Pro kultivaci druhů rodu Streptomyces.
M359 ISP Medium No. 4 (Inorganic Salt Starch Agar)
for cultivation and characterization of Streptomyces species as per International Streptomyces Project.
M445 Spirit Blue Agar
Pro detekci a stanovení počtů lipolytických mikroorganismů.
M157 Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin
Pro detekci a stanovení počtu lipolytických mikro-organismů.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.