Kontrola účinnosti sanitace povrchů, strojního zařízení a kontejnerů

Kodnazev
M1307 Polysorbate 80 Agar (Twin Pack)
for the cultivation of a variety of microorganisms.
M611 PE-2 Medium
for detection and cultivation of mesophilic anaerobic spore formers in specimens collected from food processing plants.
M1186 PA Broth
Pro detekci koliformních bakterií z oplachové vody po desinfekci strojního zařízení nebo distribučního systému.
M1420 Neutralising Fluid
Pro neutralizaci účinků antimikrobiálních přípravků. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu.
M1325 Lecithin Agar
for detection of bacterial contamination of surfaces in unprotected and protected areas.
M1724 Inactivator Broth Modified (Twin Pack)
It is recommended for isolation and detection of microorganisms contaminating clean surfaces in environmentally controlled areas and accidentally contaminated raw material samples of pharmaceutical formulations.
M1706 CASOB Medium (Inactivator Broth)
recommended for neutralising and determining bactericidal activity of quaternary ammonium compounds
M1008 Chloramphenicol Yeast Glucose Agar
Pro selektivní izolaci a stanovení počtů kvasinek a plísní v mléce a mléčných výrobcích. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 6611; 7954; 7698.
M1086 Lactic Bacteria Differential Broth
Pro rozlišení homofermentativních a hetero-fermentativních druhů bakterií mléčného kvašení.
M123 Formate Ricinoleate Broth
for detection of coliform bacteria in milk, water and other materials of sanitary importance.
M117 Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)
Pro testování povrchů po sanitaci a jako neutralizační ředicí roztok při testování kosmetických výrobků.
M1062 Dey-Engley Neutralizing Broth
Pro kontrolu účinnosti desinfekčních přípravků. Neutralizuje antiseptika a desinfekční prostředky.
M186 Dey-Engley Neutralizing Agar (D/E Agar Disinfectant Testing)
Pro kontrolu účinnosti desinfekčních přípravků. Neutralizuje antiseptika a desinfekční prostředky.
M650 Dextrose Peptone Broth
Pro kultivaci mikroorganismů zejména nutričně náročných, pro stanovení počtů termofilních bakterií u konzervovaných potravin i pro rutinní testy sterility.
M065A Deoxycholate Citrate Agar (as per B.P
Pro selektivní izolaci enteropatogenních bakterií, zejména druhů rodů Salmonella a Shigella.
M1051 Coliform PA Broth
for determination of presence or absence of coliform bacteria in examination of pollution in treated water from water treatment plants or distribution systems.
M585 Buffered Yeast Agar
for cultivation of yeasts and moulds and for the controlling of bottle washing operations in the soft drinks and related industries.
M1350 Aseptic Packing Line Medium
a fluid medium used in validating aseptic packing lines.
M1067 Sabouraud Chloramphenicol Agar
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
M063 Sabouraud Dextrose Agar
Pro kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních bakterií.
M1659 Sabouraud Dextrose Agar w/ Soya Lecithin & Polysorbate 80
used for the cultivation of yeasts, moulds and aciduric bacteria.
M1529 Soyabean Casein Digest Medium w/ 0.5% Soya Lecithin
for sanitary examination of surfaces.
M290 Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu mikrobiálních limitů u nesterilních materiálů.
M302 Plate Count Agar w/ Tween 80 and Lecithin (Standard Methods Agar w/ Tween 80 and Lecithin)
for sanitary examination of surfaces that is for counts before and after application of disinfectants.
M1337J Thiosulphate Ringer Solution Powder
for assessing the cleanliness and sterility of dairy plant after hypochlorite solution has been used for disinfection purpose.
M449 Soyabean Casein Digest Agar w/Lecithin and Polysorbate 80 (Microbial Content Test Agar)
Pro stanovení účinnosti sanitace obalů, nádob, povrchů strojního zařízení v kosmetickém průmyslu apod.

Další třídění

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.