stafylokoků

Kodnazev
M464 Disinfectant Test Broth (Staphylococcus Aureus Enrichment Broth)
for enrichment of Staphylococcus aureus.
M1468 HiCrome™ Aureus Agar Base
recommended for isolation and identification of Staphylococci from environment samples.
M118 Mannitol Salt Agar Base
Selektivní médium pro izolaci patogenních stafylokoků.
M383 Mannitol Salt Broth
Selektivní médium pro izolaci patogenních stafylokoků.
M448 Tellurite Glycine Agar Base
for quantitative detection of coagulase positive Staphylococci from foods and other sources like skin, mucous membranes, faeces, soil and air.
M023 Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite (V.J. Agar)
Pro selektivní izolaci koaguláza pozitivních a mannitol fermentujících kmenů Staphylococcus aureus ze silně kontaminovaných vzorků potravin a z klinických vzorků.

Další třídění

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.