pseudomonád

Kodnazev
M1742 Cetrimide Agar Base (w 1.3% Agar)
recommended for the selective isolation of Pseudomonas aeruginosa from various materials.
M1469 HiFluoro Pseudomonas Agar Base
Pro selektivní izolaci a fluorogenní detekci Pseudomonas aeruginosa z klinických i jiných vzorků.
M085 Pseudomonas Agar Base
S přídavkem selektivního suplementu pro selektivní izolaci druhů rodu Pseudomonas. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 13720 a ČSN EN 12780.
M406 Pseudomonas Isolation Agar Base
Pro selektivní izolaci a identifikaci Pseudomonas aeruginosa z klinických i dalších vzorků.

Další třídění

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.