příprava, resuscitace a stanovení celkového počtu mikroorganismů (CFU)

Kodnazev
M1350 Aseptic Packing Line Medium
a fluid medium used in validating aseptic packing lines.
M1275 Buffered Peptone Water w/ NaCl
Jako předpomnožovací médium pro zvýšení záchytnosti zejména poškozených bakterií z potravin, dále pro přípravu a ředění vzorků. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu.
M117 Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)
Pro testování povrchů po sanitaci a jako neutralizační ředicí roztok při testování kosmetických výrobků.
M858 M2 Agar
a semisynthetic culture medium used as a general purpose plate count Agar.
M1030 Maximum Recovery Diluent
Ochranné isotonické médium pro maximální záchyt a regeneraci mikroorganismů z různých zdrojů. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 3100-2; 5541/1; 8261; 8199; 21528-2 a ČSN EN ISO 6887-1.
M244 Nutrient Broth w/ 1% Peptone
Obecně použitelné tekuté kultivační médium.
M1748 0.1% Peptone Salt Solution
use as diluent for different test method
M1622 Rinsing Fluid
used as a rinsing fluid in the membrane filtration procedure.
M1067 Sabouraud Chloramphenicol Agar
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
M1500I Tryptone Salt Broth
Isotonické médium pro přípravu vzorků, zásobních suspenzí, desetinných ředění apod. v mikrobiologické praxi.

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.