kvasinek a plísní

Kodnazev
M009 Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium Fluid)
Pro kultivaci aerobních, anaerobních a mikroaerofilních mikroorganismů a pro kontrolu sterility.
M011 Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu sterility. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 21871 a Českého lékopisu (půda A).
M290 Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu mikrobiálních limitů u nesterilních materiálů.
M1067 Sabouraud Chloramphenicol Agar
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
M1472 Sabouraud Glucose Agar Base w/ Antibiotics
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
FD196 TR Selective Supplement (Tetracycline Selective Supplement)
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
M164 Antifungal Assay Agar
Pro stanovení antifungální aktivity farmaceutických výrobků i dalších materiálů plotnovou cylindrovou nebo diskovou metodou.
M013 Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud MediumFluid)
Pro kultivaci kvasinek a plísní a mykologickou kontrolu sterility farmaceutických přípravků.
M995 Malt Extract Agar Base Modified as per Thom and Church
Pro izolaci, kultivaci a stanovení počtů kvasinek a plísní.
M255 Malt Extract Broth Base
Pro izolaci a kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních mikoorganismů.
M1128 Malt Extract Broth Modified as per Thom and Church
Malt Extract Broth, Modified as per Thom and Church for cultivation and enumeration of yeasts and moulds and to check sterility to detect presence of these organisms.
MH096 Potato Dextrose Agar
Pro stanovení mikrobiálních limitů kvasinek a plísní ve farmaceutických výrobcích. Složení přípravku odpovídá požadavkům harmonizované metody dle Českého lékopisu.
M063 Sabouraud Dextrose Agar
Pro kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních bakterií.
M449 Soyabean Casein Digest Agar w/Lecithin and Polysorbate 80 (Microbial Content Test Agar)
Pro stanovení účinnosti sanitace obalů, nádob, povrchů strojního zařízení v kosmetickém průmyslu apod.
M125 Thermoacidurans Agar
for isolation of Bacillus thermoacidurans from food products.
M333 Wort Broth
Pro kultivaci a stanovení počtů kvasinek.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.