Kod
M1287
Název
Lactose Sulphite Broth Base

Použití
Pro detekci a stanovení počtu Clostridium perfringens při kontrole potravin, krmiv a farmaceutických přípravků. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 7937 a Českému lékopisu (půda R).
Balení
500G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info


Příprava
Navažte 20,3 g přípravku do 1000 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Rozplňte do zkumavek s převrácenou plynovkou. Sterilizujte v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut. Ochlaďte na teplotu 45-50°C a přidejte filtrací sterilizovaný 1,2% roztok disiřičitanu (di)sodného (0,5 ml ) a 1% roztok citranu železito-amonného (0,5 ml) do každé zkumavky.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
enzymatický hydrolyzát kaseinu 5  g
kvasničný extrakt 2.5  g
chlorid sodný 2.5  g
laktosa 10  g
L-cystein hydrochlorid 0.3  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,1 ± 0,2

Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle zákona 350/2011 Sb, v platném znění a dle nařízení ES č. 1272/2008.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.