Kod
M334
Název
Synthetic Broth AOAC (Wright and Mundy Broth)

Použití
for growing inoculum, making subcultures and preparing various dilutions while testing disinfectants in accordance with AOAC.
Balení
500G 100G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info

Ekvivalent

235220     Synthetic Broth AOAC


Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle zákona 350/2011 Sb, v platném znění a dle nařízení ES č. 1272/2008.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.