Nové ceny produktů HiMedia

 

S platností od 1.2.2018 dochází k úpravě cen produktů HiMedia.

Objednávky došlé do konce měsíce ledna 2018 budou vyřízeny v původních cenách.

 

U většiny běžných půd zůstala zachována cena roku 2017. U ostatních položek došlo k pohybům cen v obou směrech. U většíny suplementů došlo k mírnému zvýšení cen. Ceny některých chromogenních (HiCrome®) půd byly sníženy.

Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.