CHEMICKY DEFINOVANÁ KULTIVAČNÍ MÉDIA

5. GENERACE KULTIVAČNÍCH MIKROBIOLOGICKÝCH PŮD - CHEMICKY DEFINOVANÁ KULTIVAČNÍ MÉDIA

Tato poslední novinka ve vývoji kultivačních médií pro mikrobiologii je již v naší nabídce jako HiCynth™ – chemicky definovaná média bez rizika přenosu BSE/TSE a bez GMO (HiCynth™ - Chemically Defined Media which are BSE/TSE and GMO free)

Kultivační půdy HiCynth™ představují novou generaci dehydratovaných kultivačních půd, ve kterých jsou živočišné nebo rostlinné peptony nahrazeny chemicky definovanými peptony. Nutriční požadavky mikroorganismů jsou zajištěny chemicky definovanými látkami, které nahrazují komplexní organické zdroje ze živočišných a rostlinných peptonů. Nezbytné zdroje dusíku, vitaminů, růstových faktorů a doplňujících metabolitů jsou přítomny v HiCynth™ médiích v množstvích, které zaručují dostatečný růst bakterí nebo plísní.

Dehydratované půdy HiCynth™

  • jsou bez rizika přenosu BSE/TSE a neobsahují GMO
  • jsou připraveny z čistých substancí v předem určených koncentracích
  • mají přesné a definované chemické složení eliminující, resp. omezující kolísání jejich kvality v dúsledku možných změn ve složení použitých peptonů nebo jiných surovin a vyznačují se proto zvýšenou reprodukovatelností kvality a výkonnosti
  • ve srovnání s klasickými médii s obsahem nutričních složek živočišného původu vykazují podstatně nižší "uhlíkovou stopu" a jsou proto přátelštější k životnímu prostředí.

Pro bližší informace (technická data, ceny, dodací lhůty) se obraťte na naše pracovníky

Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.